แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อดำเนินการซ่อมท่อจ่ายน้ำ PE ขนาด 110 มม. บริเวณคลองขุดสมบูรณ์ ม.5 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ซอยโรงเรียนบ้านคลองขุดสมบูรณ์ ม.5 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที 

เลื่อนขึ้นข้างบน