แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ บริเวณคลองขนมจีน ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ในวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.แม่กลอง, ต.บ้านปรก, ต.บางจะเกร็ง, ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่, ต.บางขันแตก, ต.ปลายโพงพาง, ต.ลาดใหญ่(บางส่วน), ต.บางแก้ว(บางส่วน), ต.คลองเขิน(บางส่วน), ต.นางตะคียน(บางส่วน), ต.สวนหลวง(บางส่วน), ต.บางช้าง(บางส่วน), ต.อัมพวา(บางส่วน) และ ต.แพรกหนามแดง(บางส่วน) และเมื่อดำเนินการ เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที  ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน