กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย (กรรมการ กปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมถึงช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศและคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน