กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ


กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ

กปภ.สาขากุยบุรีมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณหน้าวัดหุบตาโคตร ต.สามร้อยยอด อ.สามรัอยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น. ซึงจะส่งผลให้บริเวณซอยหน้าวัดหุบตาโคตรน้ำไม่ไหลชั่วคราว ทั้งนี้ หาก กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำปกติโดยทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน