กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

    ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อและเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 250 มม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำปาดังเบซาร์ ถ.ปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา กปภ.สาขาสะเดา ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00น.หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จนั้น  ดังนั้นจะทำให้น้ำประปาไม่ไหลในบริเวณ ถ.โคกส้มโอ ซ.1,2,3,4 และซอยหลังมัสยิดโคกส้มโอทั้งหมด ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว ได้โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ กปภ.สาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 074-411057หรือCall centre 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน