กปภ.สาขารังสิต(พ) หยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) หยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการเปลี่ยนประตูระบายอากาศ ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน