กปภ.สาขากุยบุรี หยุดต่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรี หยุดต่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ


กปภ.สาขากุยบุรี หยุดต่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ

กปภ.สาขากุยบุรีมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณก่อนถึงโรงเรียนบ้านคอกช้าง ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-14.00 น. ซึงจะส่งผลให้บริเวณบ้านหนองตาเสือ,บ้านบ่อนอกและชายทะเลบ่อนอกน้ำไม่ไหลชั่วคราว ทั้งนี้ หาก กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำปกติโดยทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน