แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อดำเนินการซ่อมท่อจ่ายน้ำ HDPE ขนาด 200 มม.  บริเวณหน้าป้อมตำรวจ ตรงข้าม ธ.ไทยพาณิชย์ แยกทางเข้าตลาดแม่กลอง (เนื่องจากผลกระทบจากการดันลอดสายเคเบิ้ล) ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 00.00 น. ถึงเวลา 02.00 น. โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณตลาดแม่กลอง  อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม  ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอให้ประชาชนผู้ใช้น้ำสำรองน้ำประปาน้ำไว้ใช้ในเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

 

เลื่อนขึ้นข้างบน