ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน


ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง น้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อทำการซ่อมระบบไฟฟ้า เมนภายในสถานีผลิตน้ำปลายคลอง 2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปา ในพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 10.00 . (เป็นเวลา 1 ชั่วโมง) ซึ่งจะส่งผลให้น้ำประปาบริเวณดังต่อไปนี้ จะไม่ไหล หรือไหลอ่อน

  1. .บางพระ (ทั้งหมด) .เมือง จ.ตราด

  2. .วังกระแจะ (บางส่วน) .เมือง จ.ตราด

  3. .หนองเสม็ด (บางส่วน) .เมือง จ.ตราด

  4. .หนองโสน (บางส่วน) .เมือง จ.ตราด

  5. .หนองคันทรง (บางส่วน) .เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน