กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. โดยประมาณ บริเวณสองฝั่งถนนรังสิต - นครนายก ตั้งแต่คลอง 5 - 8 อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. โดยประมาณ บริเวณสองฝั่งถนนรังสิต - นครนายก ตั้งแต่คลอง 5 - 8 อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

กปภ.สาขาธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 22.00 น. - 04.00 น. โดยประมาณ บริเวณสองฝั่งถนนรังสิต - นครนายก ตั้งแต่คลอง 5 - 8 อำเภอธัญบุรี และตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

ขอให้ผู้ใช้น้ำบริเวณดังกล่าวทำการสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดเวลาจะเปิดจ่ายน้ำโดยทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน