การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากท่อแตก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากท่อแตก

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากท่อแตก

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

เนื่องจากท่อแตก ต้องเร่งดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด ø 200 มม. บริเวณที่ได้รับผลกระทบได้แก่

ถนนรัตนวิถี และถนนนาทวี-ประชาา ถนนสงขลา-นาทวีฝั่งซ้าย โดยคาดว่าจะใช้เวลาในการซ่อมประมาณ

3 ชั่วโมง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบเปิดน้ำให้ในทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน