กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้ปากซอยสะอาดพัฒนา ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ตั้งแต่ 14.30 ถึง 17.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้ปากซอยสะอาดพัฒนา ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ตั้งแต่ 14.30 ถึง 17.00 น.


กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้ปากซอยสะอาดพัฒนา ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ตั้งแต่ 14.30 ถึง 17.00 น.

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งปิดน้ำซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณใกล้ปากซอยสะอาดพัฒนา ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี ตั้งแต่เวลา 14.30 - 17.00 น. ส่งผลให้น้ำไม่ไหลในพื้นที่ ถ.รังสิต-นครนายก เฉพาะฝั่งขาออก ตั้งแต่ซอยสะอาดพัฒนาถึงวัดเขียนเขต

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-9595941-2 หรือ 1662

>>> งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.สาขารังสิต(พ) <<<

เลื่อนขึ้นข้างบน