ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 22 สิหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 22 สิหาคม 2560


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 22 สิหาคม 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE ⌀ ๓๑๕ มม. เพื่อขยายเขตติดตั้งวางท่อประปา ให้บริษัท กุญชร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริเวณ โครงการหมู่บ้านกุชร์สิริ บูโลวาร์ด ถนนราชชุมพล (ค๒) ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งเกิดผลกระทบทำให้น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ของ ม.ศักดิ์ทิพย์ ๔, ม.โมเดิร์นซิตี้, ม.วงศ์อมาตย์วิลล่า, ถ.ราชชุมพล(สาย ค.๒), ซ.ร่วมใจพัฒนา ๑ และ ๒, ถ.ทุ่งนอก-สะพานแตง, วิวาห์รีสอร์ท, ซ.ยายบัว, ซ.โชคดี, ม.โชคดีวิลเลจ, ม.เติมทรัพย์ เนเชอรัลโฮม, ม.กรุงไทย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลปกติ ในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว

      หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุเคราะห์ความประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน