กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ PRV (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ขอประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเนื่องจากดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ PRV

เลื่อนขึ้นข้างบน