กปภ. ขยายเขตน้ำประปา สร้างความสุขให้ชาวหัวหิน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. ขยายเขตน้ำประปา สร้างความสุขให้ชาวหัวหิน

กปภ. ขยายเขตน้ำประปา สร้างความสุขให้ชาวหัวหิน

                    นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานยืนยันการบูรณาการความร่วมมือโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน