กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 ม.ม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 ม.ม.


กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 ม.ม.

กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 200 ม.ม. บริเวณหมู่บ้านสิวารัตน์ 3 มีผลกระทบภายในหมู่บ้าน ตลาดเก้าแสนและซอยเพชรเกษม130

เลื่อนขึ้นข้างบน