กปภ.สาขากุยบุรีขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณโรงเรียนบ้านปากเหมือง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขากุยบุรีขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณโรงเรียนบ้านปากเหมือง

10 สิงหาคม 2560


กปภ.สาขากุยบุรีขอหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณโรงเรียนบ้านปากเหมือง

กปภ.สาขากุบุรมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณก่อนถึงโรงเรียนบ้านปากเหมือง ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30-13.00 น. ซึงจะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ถนนบ้านกุยเหนือ ใั่งทิศเหนือ ตั้งแต่สามแยกวัดอู่ตะเภาถึงโรงเรียนบ้านปากเหมืองน้ำไม่ไหลชั่วคราว ทั้งนี้ หาก กปภ.สาขากุยบุรีดำเนิการซ่อมแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำปกติโดยทันที

 
เลื่อนขึ้นข้างบน