กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

กปภ.สาขากุบุรมีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อบริเวณตรงข้ามสหกรณ์ไร่เก่า ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.30 น. ซึงจะส่งผลให้บริเวณพื้นที่ถนเพชรเกษมฝั่งตะวันออก ซ.ตาลเจ็ดยอด-ซ.ไร่เก่า 22 น้ำไม่ไหลชั่วคราว ทั้งนี้ หาก กปภ.สาขากุยบุรีดำเนิการซ่อมแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำปกติโดยทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน