กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บริเวณหน้าวัดปาดังเบซาร์ ถ.ทักษิณเฉลิมเขต ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่ 09.00-17.00น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ นั้น  ดังนั้น จะทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ถ.เพชรกาฬ (ฝั่งเลขคู่) , ถ.เทศบาล ๓ ,ถ. สหมาราพัฒนา , ถ.ถนัดสร้างพัฒนา , ถ.เทศบาล ๑ , ถ.เทศบาล  ๒ , ถ.วงศ์ท่าเรือ , ถ.ทักษิณเฉลิมเขต(ฝั่งเลขคี่) ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวัน เวลา ที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อได้ทาง CALL CENTRE 1662 หรือ 074-411057    

เลื่อนขึ้นข้างบน