การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี แจ้งหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-13.00 น.

เพื่อทำการซ่อมท่อประปา G/S ขนาด Ø 100 มม. บริเวณที่ได้รับ

ผลกระทบ ได้แก่ ถนนสุขาภิบาล 1  ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรีบเปิดจ่ายน้ำในทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน