กปภ.สาขาสระแก้วประกาศหยุดจ่ายน้ำช่ัวคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสระแก้วประกาศหยุดจ่ายน้ำช่ัวคราว


กปภ.สาขาสระแก้วประกาศหยุดจ่ายน้ำช่ัวคราว

กปภ.สาขาสระแก้วประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

            กปภ.สาขาสระแก้วหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.เนื่องจากดำเนินการย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างของกรมทางหลวงซึ่งกำลังก่อสร้างทางเท้าบริเวณปากซอยเทศบาล7 คลองจาน ถึงร้านวุฒิภัณฑ์ ถ.สุวรรณศร ทำให้พื้นที่ อ.เมืองสระแก้วทั้งหมด ท่าเกษม,สระแก้ว-สระขวัญ และหนองบอน น้ำไม่ไหลในวันและเวลาดังกล่าวขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน