การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี หยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว

          การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00-13.00 น. เพื่อทำการซ่อมท่อ G/S ขนาด 150 มม. บริเวณถนนจะนะ-ปัตตานี หน้าห้างสรรพสินค้า
เทสโก้โลตัส สาขาจะนะ ถึง สถานีจ่ายไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ ขอให้ผู้ใช้น้ำในเขตพืื้นที่
ที่ได้รับผลกระทบทำการสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอ  หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะรีบเปิดจ่ายน้ำในทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน