กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


กปภ.สาขาสมุทรสงคราม แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

          ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ ว่ามีความจำเป็นต้องหยุดส่งน้ำมายัง กปภ.สาขาสมุทรสงคราม  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำ HDPE ขนาด 710 มม. บริเวณตรงข้ามโรงน้ำแข็งอินเตอร์ไอซ์ ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ในวันอังคารที่ 1สิงหาคม  2560 เวลา 20.00 น. ถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้นโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.คลองโคน, ต.ยี่สาร, ต.แพรกหนามแดง และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที

          ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน