ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 1-2สิงหาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 1-2สิงหาคม 2560


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ 1-2สิงหาคม 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ⌀ ๔๐๐ มม. บริเวณหน้าม.ระเบียงเมือง-สี่แยกเกาะกลอย ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแนวท่อก๊าซของบริษัท. พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในคืนวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ของเย็นวันพุธ ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยประมาณ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่งผลกระทบทำให้ น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ของ ต.ตาขัน และอ.เมืองระยองทั้งหมด (ยกเว้นต.แกลง, ต.กระเฉด, ต.เพ เฉพาะเขตพื้นที่การจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาระยองเท่านั้น) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอ

      หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุเคราะห์ความประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน