กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากจะทำการทดสอบระบบท่อจ่ายน้ำประปา(Step Test) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากจะทำการทดสอบระบบท่อจ่ายน้ำประปา(Step Test)


กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากจะทำการทดสอบระบบท่อจ่ายน้ำประปา(Step Test)

กปภ.สาขาอ้อมน้อยขอแจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากจะทำการทดสอบระบบท่อจ่ายน้ำประปา(Step Test)ในคืนวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 บริเวณตำบลคลองโยงและตำบลมหาสวัสดิ์ จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าวด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน