กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

🚨 🚨ด่วน !! ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 🚨 🚨

 

👉เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด 500 มม.

 

👉บริเวณถนนพระราม 2 ตั้งแต่ปั๊ม LPG Plus ถึงร้านศักดิ์สิทธิ์อัลลอย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

👉ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560
เวลา 22.00-04.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 (โดยประมาณ)

 

👉บริเวณที่ดำเนินการและได้รบผลกระทบ 

📍บริเวณตั้งแต่ปั๊ม LPG Plus ถึงร้านศักดิ์สิทธิ์อัลลอย ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

 

💦 💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน