กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

🚨 🚨ด่วน !! ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 🚨🚨

👉เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด 315 มม.
ในวันพฤหัสบดีที่่ 20 กรกฎาคม 2560

เวลา 22.00-02.00 น. ของวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 (โดยประมาณ)

บริเวณที่ดำเนินการและได้รบผลกระทบ 
📍บริเวณหน้าวัดโคกขาม ถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาโคกขาม

💦 💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน