กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

          ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อ งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ บริเวณ ถ.รอบเมือง ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ในวันเสาร์ ที่ ๒๒  กรกฏาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐น.-๑๕.๐๐น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ นั้น  ดังนั้น จะทำให้น้ำประปาไม่ไหล บริเวณ ถ.รอบเมืองฝั่งซ้าย (ฝั่งเลขคี่) ได้แก่ ถ.รอบเมือง ซ.๕ ,ซ.๗ , ซ. ๑๑, ซ.๑๓, ซ.๑๕, ซ.๑๗, ซ.๑๙ และซ.๒๑ ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาดังกล่าวที่ระบุในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณที่นี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน