ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 19-20 ก.ค.60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 19-20 ก.ค.60


ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง เรื่อง  ของดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 19-20 ก.ค.60

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ⌀ ๔๐๐ มม. บริเวณหน้าม.ระเบียงเมือง-สี่แยกเกาะกลอย ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแนวท่อก๊าซของบริษัท. พีทีที่ โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในคืนวันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น. ของเย็นวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยประมาณ หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ส่งผลกระทบทำให้ น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ในบริเวณพื้นที่ของ ต.ตาขัน และอ.เมืองระยองทั้งหมด (ยกเว้นต.แกลง, ต.กระเฉด, ต.เพ เฉพาะเขตพื้นที่การจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาระยองเท่านั้น) ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จ น้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้นกปภ.สาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้ให้เพียงพอ

     หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุเคราะห์ความประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย

     ประกาศไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน