กปภ. 234 สาขา พร้อมปลูกดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. 234 สาขา พร้อมปลูกดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

กปภ. 234 สาขา พร้อมปลูกดอกไม้สีเหลืองให้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดิน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

� � � � การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เชิญชวนพนักงานกปภ. และประชาชน ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนของประชาชน ในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

� � � � นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ.เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้านและบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะออกดอกและบานสะพรั่ง ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

� � � � � ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. 234 สาขา ทั่วประเทศ พร้อมดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบริเวณ กปภ.สาขา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้ พนักงาน กปภ. จะน้อมนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการทำงานของข้าราชการ หลักความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักนำในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน