กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU

กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU

          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ. สำนักงานใหญ่

เลื่อนขึ้นข้างบน