กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งลดแรงดันสถานีจ่ายน้ำรังสิต (r2) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื่อซ่อมท่อขนาด 800 มม.บริเวณสะพานกรุงกวี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งลดแรงดันสถานีจ่ายน้ำรังสิต (r2) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื่อซ่อมท่อขนาด 800 มม.บริเวณสะพานกรุงกวี


กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งลดแรงดันสถานีจ่ายน้ำรังสิต (r2) ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื่อซ่อมท่อขนาด 800 มม.บริเวณสะพานกรุงกวี

กปภ.สาขารังสิต(พ) แจ้งลดแรงดันสถานีจ่ายน้ำรังสิต (r2) ในวันที่ 10-7-60 ตั้งแต่เวลา 12.00 - 16.00 น. เพื่อซ่อมท่อขนาด 800 มม.บริเวณสะพานกรุงกวี ส่งผลให้น้ำไหลอ่อนและอาจถึงไม่ไหลในพื้นที่บริการทั้งหมดของ กปภ.สาขารังสิต(พ) ยกเว้น ต.หลักหก ม.รัตนโกสินทร์ 200 ปึ และถ.พหลโยธินฝั่งขาออกตั้งแต่ร.ร.สังคีตวิทยาถึงทางรถไฟ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-959-5941-2

เลื่อนขึ้นข้างบน