กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

🚨 🚨ด่วน !! ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 🚨 🚨

 

👉เพื่อทำการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา

 

ในวันศุกร์ที่่ 7 กรกฎาคม 2560

 

เวลา 22.00 - 04.00 น.ของวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 (โดยประมาณ)

 

บริเวณที่ดำเนินการและได้รบผลกระทบ 
📍บริเวณถนนสาครบุรี ตั้งแต่ทางเข้าชีผ้าขาว ถึงซอยศิลาสุวรรณ ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

 

💦 💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน