กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว


กปภ.สาขาสะเดา ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

            ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากต้องทำการตัดประสานท่อบริเวณหน้าปั้มเอสโซ่ฝั่งขวา งานซ่อมท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ในวันพฤหัสบดี ที 6 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00-14.00 น.หรือจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนั้น จะทำให้น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล บริเวณเขตพื้นที่ของเมืองปาดังเบซาร์ ดังต่อไปนี้  1.ถนนศิริมงคลจากสี่แยกไฟแดงหน้าปั้มเอสโซ่ฝั่งขวา ถึงปากซอยถนนทักษิณเฉลิมเขต 2.ถนนศิริมงคล ซอย1 ถึง ซอย3  ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้น้ำประปาพื้นที่บริเวณดังกล่าว สำรองน้ำไว้ใช้ในวันเวลาที่ระบุ ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.074-411057 หรือ PWA Callcenter 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน