กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

🚨 🚨ด่วน !! ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 🚨 🚨


👉เพื่อทำการตรวจสอบหาการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำประปา ประจำปี 2560 ดังนี้

 

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
เวลา 00.00 - 01.30 น.

 

💧น้ำไม่ไหลทั่วบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาครทั้งหมด
***ยกเว้นบริเวณซอยแครายและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน***

 

💦 💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน