ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560


ประกาศ หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง โดยบริษัทยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการตัดประสานท่อ PE ⌀ ๔๐๐ มม. บริเวณหน้าม.ระเบียงเมือง-สี่แยกบ้านดอน ในคืนวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๔.๐๐ น. ของเช้าวันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเขตพื้นที่ของ เทศบาลนครระยอง, เทศบาลตำบลเชิงเนิน, เทศบาลตำบลเนินพระ, เทศบาลตำบลน้ำคอก, เทศบาลตำบลทับมา, อบต.บ้านแลง, อบต.ตาขัน, อบต.ตะพง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาน้ำจะไม่ไหลในทันที ดังนั้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง จึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำประปาไว้ใช้
หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๘-๖๑๑-๑๑๖ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๒๑ ต่อ ๐, ๐๓๘-๖๑๕-๒๗๖ ต่อ ๐ หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๕๔๐-๐๔๔๕ และ UU Call Center ๑๑๔๑ กด ๕๕๕๕
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วย
ประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

เลื่อนขึ้นข้างบน