การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.(หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) เพื่อทำการซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์สายคอนโทรลของระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณพื้นที่การให้บริการทั้งหมดของ กปภ.สาขานครนายก

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก โทรศัพท์ 0-3731-1005 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน