การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหาประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อตัดประสานท่อเมน ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา

เลื่อนขึ้นข้างบน