แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี


แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี

           ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี ณ สถานีจ่ายน้ำสำนักงานประปา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น  ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 20.00น. ถึงเวลา 22.00น. ของวันเดียวกัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.แม่กลอง, ต.บ้านปรก, ต.บางจะเกร็ง, ต.ท้ายหาด, ต.แหลมใหญ่, ต.บางขันแตก, ต.ปลายโพงพาง, ต.ลาดใหญ่(บางส่วน), ต.บางแก้ว(บางส่วน), ต.คลองเขิน(บางส่วน), ต.นางตะเคียน(บางส่วน), ต.สวนหลวง(บางส่วน), ต.บางช้าง(บางส่วน), ต.อัมพวา(บางส่วน) และ ต.แพรกหนามแดง(บางส่วน)  เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที

          ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน