แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี


แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี

         ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี ณ สถานีจ่ายน้ำบางคนที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำให้ดียิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00น. ถึงเวลา 12.00น. ของวันเดียวกัน โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.บางแค, ต.แควอ้อม, ต.บางนางลี่, ต.เหมืองใหม่, ต.บางพรม, ต.บางกระบือ,ต.บางกุ้ง, ต.บ้านปราโมทย์, ต.โรงหีบ, ต.จอมปลวก,  ต.ยายแพง, ต.บางนกแขวก, ต.อัมพวา,ต.สวนหลวง, ต.บางคนที, ต.บางยี่รงค์, ต.กระดังงา, ต.บางช้าง, ต.วัดประดู่, ต.ท่าคา(บางส่วน), ต.คลองเขิน(บางส่วน),ต.ปลายโพงพาง(บางส่วน)และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที

         ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน