แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อใหม่กับท่อเดิม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อใหม่กับท่อเดิม


แจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อใหม่กับท่อเดิม

            ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อใหม่กับท่อเดิม บริเวณปากซอยทวีทรัพย์(ทางเข้าสถานีจ่ายน้ำบางคนที) ตรงข้ามอาสนวิหารแม่พระบังเกิด  ต.บางนกแขวก จ.สมุทรสงคราม ตามโครงการขยายเขตจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค บริเวณวัดเจริญสุขาราม ทั้งนี้เพื่อรองรับการขอใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวข้างต้น ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 23.00น. ถึงเวลา 04.00น. ของวันรุ่งขึ้น โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ต.บางแค, ต.แควอ้อม, ต.บางนางลี่, ต.เหมืองใหม่, ต.บางพรม, ต.บางกระบือ,  ต.บางกุ้ง, ต.บ้านปราโมทย์, ต.โรงหีบ, ต.จอมปลวก, ต.ยายแพง, ต.บางนกแขวก,  ต.อัมพวา,ต.สวนหลวง, ต.บางยี่รงค์, ต.กระดังงา,ต.บางช้าง,ต.วัดประดู่,ต.ท่าคา(บางส่วน), ต.คลองเขิน(บางส่วน),ต.ปลายโพงพาง(บางส่วน)และเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำให้ทันที

           ดังนั้น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ สำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน