การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. - 20.00 น. เพื่อทำการเชื่อมประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาและอุปกรณ์ที่ก่อสร้างใหม่กับท่อจ่ายน้ำเดิม บริเวณใต้สะพานบางระจันด้านตะวันตก และบริเวณหน้าปั้ม ปตท.วิบูลย์พาณิชย์สิงห์บุรี ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา(บริเวณตลาด/ย่านธุรกิจ/ชุมชน/ธนาคารและอื่นๆทั้งพื้นที่)

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี โทรศัพท์ 0-3651-1599 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน