กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

🚨 🚨ด่วน !! ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว  🚨 🚨
👉เพื่อทำการตรวจสอบหาการรั่วไหลของระบบจ่ายน้ำประปา ประจำปี 2560 ดังนี้
 
1. วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560
⏰เวลา 00.00 - 01.30 น. 
💧น้ำไม่ไหลบริเวณถนนพระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ จากมหาชัยเมืองใหม่ถึงทางเข้าเมืองสมุทรสาคร และไหลอ่อนบริเวณตำบลโคกขาม, ตำบลนาดี, ตำบลคอกกระบือ, และถนนเอกชัยขาเข้าเมืองสมุทรสาคร และถนนสหกรณ์
 
2. วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560
⏰เวลา 00.00-01.30 น.
💧น้ำไม่ไหลบริเวณถนนแคราย-บางบอน และบริเวณค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน
 
3. วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560
⏰เวลา 00.00-01.30 น.
💧น้ำไม่ไหลทั่วบริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร ยกเว้นบริเวณซอยแคราย
 
💦  💦 กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ  💦  💦

เลื่อนขึ้นข้างบน