แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล


แจ้งเหตุขัดข้องน้ำประปาไม่ไหล

      ด้วย กปภ.สาขาสมุทรสงคราม ได้รับแจ้งจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อจะมีการปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสถานีผลิตน้ำดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ทำให้มีความจำเป็นต้องหยุดส่งน้ำจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.ถึงเวลา 11.00 น.ของวันเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำของกปภ.สาขาสมุทรสงครามได้แก่ ตำบลคลองโคน ตำบลแพรกหนามแดง และตำบลยี่สาร นั้น

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม จึงขอประชาสัมพันธ์น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่เขตจำหน่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงครามตามรายละเอียดข้างต้น และขอได้โปรดให้ท่านผู้ใช้น้ำในบริเวณที่ได้รับผลกระทบสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้าตามช่วงเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเร่งจ่ายน้ำประปาให้ทันที และกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน