การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น.


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น.

      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 21.00 น. - 23.00 น. เพื่อทำการซ่อมแซมท่อประปาและตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณถนนบายพาส กรุงเทพ-นครราชสีมา ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณหมู่บ้านวิภาดา และหมู่ 5 (ทางไปวัดท่าวัว) ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

      ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลา จะเปิดจ่ายน้ำก่อนเวลาดังกล่าว

      ทั้งนี้ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท โทรศัพท์ 0-3626-9409 หรือ Contact Center 1662

      จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน