การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (ตัดประสานท่อ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (ตัดประสานท่อ)


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (ตัดประสานท่อ)

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ของดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว (ตัดประสานท่อ)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนเข้ากับท่อน้ำดิบของการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 7 จุด โดยการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้น้ำประปาไม่ไหลได้ในพื้นที่ และวันเวลา ดังต่อไปนี้ 1. ซอยวัดโพธิ์ 24 ,ถนนโฉลกรัฐ ซอยบ้านเลขที่ 93/10, ถนนโฉลกรัฐ ซอย 1, ถนนการุณราษฎร์ 35 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 22.00 น. 2. ซอยพ่อขุนทะเล 23, ซอยพ่อขุนทะเล หลังสถานพินิจเด็กและเยาวชน, ซอยชนเกษม 33 หมู่บ้านจินตนา อู่เอียด ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 เวลา 22.00 น. ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะทำการจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบทันที เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ดังนั้น จึงขอให้ผู้ใช้น้ำทุกท่านที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว ได้ทำการสำรองน้ำประปาไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วย หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 0-7727-2683 , 0-7727-3482 และ 0-7727-3483 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4

เลื่อนขึ้นข้างบน