ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาสมุทรสาคร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาสมุทรสาคร


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว กปภ.สาขาสมุทรสาคร

ด่วน !!! แจ้งปิดน้ำชั่วคราว 📣 📣
เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 (รวมเป็นเวลา 4 ชั่วโมงโดยประมาณ)
เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำขนาด 500 มม.
บริเวณตรงข้ามโลตัส ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ซึ่งส่งผลกระทบทำให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ตั้งแต่ บริเวณบริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด(มหาชน) ถึง ปั๊มบางจาก และบริเวณใกล้เคียง
กปภ.สาขาสมุทรสาคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรม และประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย หาก กปภ.สาขาสมุทรสาคร ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดจ่ายน้ำประปาให้บริการทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 💦 💦

เลื่อนขึ้นข้างบน