ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 24 พ.ค.2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 24 พ.ค.2560


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 24 พ.ค.2560

     ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาระยอง โดยบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา โครงการปรับปรุงบริเวณถนนหลังวัดป่าประดู่ ต.ท่าประดู่ ขนาดท่อ 160 มม. การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ และจะดำเนินการตัดประสานท่อ ในคืนวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 22.00น. ถึง 04.00น.

     ในการนี้จะส่งผลให้ประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณของ ถนนหลังวัดป่าประดู่, ฝั่งวัดป่า, ซอยนคร 49, ตลาดเทศบันเทิง, สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง, ซอยอำนวยสุข, วัดลุ่ม, ซอยชัยชุมพล, ซอยพินิจบำรุง, ซอยนครระยอง 68, ซอยนครระยอง 70และบริเวณข้างเคียง น้ำไม่ไหล ไหลอ่อน จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 038-611116 ต่อ 0, 038-615221ต่อ 0, 038-615276 ต่อ0หรือที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 087-5400445 และ UU Call Center 1141 กด 5555 และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน