กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 4 สาขาในจังหวัดเลย ยืนยันสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง

                  นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วัน ที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ในภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยจากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เส้นทางสัญจร รวมถึงสถานที่ราชการต่าง ๆ สำหรับ กปภ.สาขาที่เริ่มได้รับผลกระทบและต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง คือ กปภ.สาขาเลย สาขาเชียงคาน สาขาด่านซ้าย และสาขาวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการที่แม่น้ำเลยเพิ่มระดับสูงขึ้นจน  ท่วมพื้นที่หลายอำเภอ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กปภ.สาขาเลย กระแสน้ำรุนแรงจากแม่น้ำเลยได้พัดท่อส่งจ่ายน้ำประปาที่วางเลียบแม่น้ำเลยขาด ประกอบกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปซ่อมแซมได้ กปภ. สาขาเลย มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวกระทบต่อผู้ใช้น้ำประมาณ 900 ราย ในบางพื้นที่ ได้แก่ บ้านนาบอน บ้านก้างปลา บ้านท่าข้าม  บ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย ทั้งนี้ ได้ประสานกับ อบต.ชัยพฤกษ์ และ อบต.เมืองเลย นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หากระดับน้ำลดลงจะเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่  เข้าซ่อมแซมท่อประปาให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยทันที

                  นอกจากพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น กปภ. ทั้ง 4 สาขา ยังคงสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชน  ตามปกติ ทั้งนี้ อาจพบปัญหาน้ำไหลอ่อนบ้างเนื่องจากการปิดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมท่อประปาที่ถูก น้ำพัดขาดหลายจุด ซึ่ง กปภ. จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้จ่ายน้ำต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ หากผู้ใช้น้ำต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ กปภ. ทั้ง 4 สาขา ซึ่งยังเปิดให้บริการตามปกติ หรือ ติดต่อ PWA CONTACT CENTER 1662

                  ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอให้ความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ที่กำลังประสบปัญหาอุทกภัยว่า กปภ. ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ทั้งอุทกภัย หรือภัยแล้งไว้ล่วงหน้า โดยยืนยันว่าจะให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประสาน  กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เลื่อนขึ้นข้างบน