กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

กปภ.สาขาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

        วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2560 นายกฤช เกษจรัล ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย นายชินโชติ สุวรรณเสน ผช.ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงาน ให้การต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงาน จาก กปภ.สาขาสันกำแพง , กปภ.สาขาเทิง , กปภ.สาขาฝาง และ กปภ.สาขาเวียงเชียงของ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิตตามโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ISO 9001:2015 ที่สถานีผลิตน้ำวังคำ ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2560 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภายใน กปภ.


ปนัดดา เวียงสี/นักประชาสัมพันธ์ ภาพ-ข่าว

เลื่อนขึ้นข้างบน